Användarvillkor

Allmänt

Dessa bokningsvillkor gäller för både bokningar som görs som självbetjäning på webben och bokningar som görs via vår kundtjänst.

Hur villkoren godkänns

Genom att göra en bokning försäkrar du att du tagit del av dessa bokningsvillkor och godkänner dem.

Val av fordonstyp

Säkerställ att du matat in rätt registernummer och fordonstyp. Alla stationer inte kan eller får besikta alla typer av fordon. Välj rätt fordonstyp så vi kan erbjuda tider på stationer som är lämpliga för ditt fordon.

Val av tjänster

När du bokar en periodisk besiktning föreslår bokningssystemet de utsläppsmätningar som ditt fordon behöver. Om du låtit göra eller tänker låta göra dessa mätningar någon annanstans före besiktningen, kan du ta bort dem från bokningen. Då måste du ta med intyget över utsläppsmätningarna du låtit göra på annat håll till besiktningen. Intyget gäller i 3 månader.

Bokning och bekräftelse

En bokning betraktas som bindande, när den bekräftats och du fått en bokningsbekräftelse. Det kan ske muntligen eller på elektronisk väg med e-post via bokningssystemet.

Betalning av bokningen

Vissa rabatterade priser förutsätter betalning i förväg på webben. Vår betaltjänst sköts av Checkout. Normalt prissatta bokningar kan betalas antingen i förväg eller på stationen. Kvittot med arkiveringskoden gäller som officiell betalningsbekräftelse.

Flytta fram och ändra bokad tid

Betald bokning
En tid som betalts i förväg kan flyttas fram endast till en tid med samma eller lägre pris på webben och via vår kundtjänst. Om du flyttar fram tiden till en billigare tid, gottgörs inte prisskillnaden.

Obetald bokning
En obetald bokning kan fritt flyttas fram till vilken som helst tid oberoende av priset.

Kombinera rabatter

Rabatterade priser kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Ankomsttid till stationen

Vi försöker inleda tjänsten vid den tidpunkt som nämnts i bokningsbekräftelsen. Anmäl dig ändå till besiktningen på kontoret ca 10–15 minuter före den bokade tiden. Så säkerställer du att ditt fordon besiktas i tid.

Annullering och uteblivning

Såväl en betald som en obetald tid kan annulleras när som helst före bokningstidpunkten. Om du betalt bokningen i förväg, skall du kontakta vår kundtjänst för att få betalningen återbetald.

Om du uteblir från den bokade tiden, återbetalas inte den betalda bokningen.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för användningen av Tjänsten samt det material hen har lämnat i Tjänsten och för att användningen av Tjänsten eller ovannämnt material inte gör intrång på tredje parts upphovs-, industriella eller andra skyddade rättigheter eller strider mot användningsvillkor eller eventuella specialvillkor, lag eller god sed eller orsakar skada eller störningar i nätverket, A-Katsastus, A-Katsastus avtalsparter, övriga användare av Tjänsten eller andra tredje parter. Användare åtar sig att kompensera för skador som orsakats A-Katsastus eller tredje part.