Bokningsanvisningar

Läs också: Bokningsvillkor

Fordon som kan bokas på nätet
Fordon som inte kan bokas via nätbokningen
Betala i förväg
Börja här
Välj tjänster
Välj önskad station
Välj tid
Fyll i kontaktuppgifterna
Kontrollera uppgifterna
Bokningsbekräftelse och betala bokningen
Kvitto
Avbryt bokningen
Ändra/annullera bokningen

 

Fordon som kan bokas på nätet

Via vår nätttjänst kan du boka tid till den periodiska besiktning och dess eftergranskning av:

  • person- och paketbilar
  • lätta fyrhjuliga fordon (mopedbilar) och fyrhjulingar (terränghjulingar)
  • husbilar (max 5t)
  • lastbilar och bussar (max 5t)

Tid till andra besiktningar bör bokas via stationen eller kundtjänsten.

Autotohtori-konditionsgranskning kan bokas för:

  • person- och paketbilar, vars totalvikt är högst 3500 Kg

Besiktning av leasing –fordon

  • Kontrollera besiktnings –och betalningsförfarandet från ditt leasingbolag

Fordon som inte kan bokas via nätbokningen

Det är inte möjligt att boka tid via nättjänsten till besiktningar för bilar över 5 ton, släpvagnar i klasserna O3 eller O4, motorcyklar eller traktorer. Ifall en tid för dessa fordon vill bokas bör man ta kontakt med kundtjänsten, tfn  075 323 2222.

Det går inte att boka tid till ändrings- eller specialbesiktningar på nätet.

Betala i förväg

Du kan betala i förväg. Förhandsbetalning försnabbar ditt besök vid stationen. OBS.: De Förmånliga tiderna som endast kan bokas via webben måste alltid betalas i förväg. Vår betaltjänst sköts av Checkout. 

Börja här

Mata först in bilens registernummer. Kontrollera att informationen om fordonet stämmer överens med ditt fordon.

Välj tjänster

Bokningssystemet erbjuder lämpliga tjänster för ditt fordon. Välj önskad tjänst eller önskade tjänster och tryck på Välj station

A-Katsastus - Välj tjänster

 

Välj önskad station

Mata in staden, adressen eller stationens namn och tryck på Sök. Du får en lista på alla stationer på orten som erbjuder de tjänster du valt. Välj önskad station och tryck på Välj tid.

A-Katsastus - Välj station

Välj tid

Du kan bläddra bland lediga tider. Tiderna har prissatts på följande sätt:

  • Grön – Normal pris
  • Orange – Förmånlig tid, förutsätter betalning i förväg på webben, kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden
  • Gul – Kampanjpris, kan inte kombineras med andra rabatter/erbjudanden

Efter att ha valt tiden ser du ett sammandrag av bokningen. Systemet har automatiskt valt de utsläppsmätningar som fordonet behöver. Om du låtit göra eller tänker låta göra dessa mätningar någon annanstans före besiktningen, kan du ta bort kryssen. Då måste du ta med intyget över utsläppsmätningarna du låtit göra på annat håll till besiktningen. Intyget gäller i 3 månader.

Fyll i kontaktuppgifterna

Fyll i åtminstone ditt namn och telefonnummer, så kan vi skicka dig en bekräftelse. Med hjälp av kontaktuppgifterna kan vi också kontakta dig, om vi av någon orsak måste flytta fram tiden du bokat.

Välj också om du framöver vill få en påminnelse då besiktningen är aktuell.

Kontrollera uppgifterna

Kontrollera i vyn Sammandrag att bokningsuppgifterna är korrekta. Du kan gå tillbaka och ändra uppgifterna med knappen Redigera eller med ballongikonerna i överkanten. Du kan också vid behov ta bort tjänster med länkarna Radera i avsnittet Bokade tjänster.

Efter att ha kontrollerat uppgifterna trycker du på knappen Bekräfta bokningen.

Bokningsbekräftelse och betala bokningen

På sidan Bokningsbekräftelse ser du det bokningsnummer, med vilket du senare kan ändra bokningen. Besiktningen löper snabbare om du betalar för tjänsterna i förväg på webben. Vår betaltjänst sköts av Checkout. Glöm inte heller att Förmånliga tider och andra rabatterade priser förutsätter förhandsbetalning via webben. Normalt prissatta bokningar kan betalas antingen i förväg eller också på stationen. Betalningen kan utföras med bankkort, vanligaste kredit- och betalningskort samt kontanter.

Kvitto

Det egentliga kvittot får du vid stationen i samband med servicen. Den bokningsbekräftelse som skickats via e-post är inte ett kvitto som duger för t.ex. skattemyndigheten.

Avbryt bokningen

Ända fram till bekräftelsen kan du i vilket som helst skede avbryta bokningsprocessen med knappen Avbryt bokningen.

Ändra/annullera bokningen

Mata in bokningsnumret som du fick då du gjorde bokningen. Du kan byta ut stationen, tiden eller bägge två och betala bokningen.

Observera att en betald bokning endast kan bytas ut till en annan tid med samma eller lägre pris. Ifall du bokat och betalt en tid till listpris och sedan ändrar tiden till en tid med lägre pris, så återbetalas inte mellanskillnaden.Om du vill annullera en betald bokning, kontakta vår kundtjänst på numret 075 323 2222.

A-Katsastus - Ändra bokningen